Instalacje elektryczne

Projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach w sposób bezpieczny dla użytkownika. Wykonujemy automatykę budynkową, oświetlenie, montaż rozdzielni itp.

Więcej

Systemy monitoringu domowego

Zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest podgląd i rejestracja wszelkich zdarzeń, które mają miejsce na planie obserwacyjnym kamer CCTV. Monitoring wizyjny jest niezastąpionym systemem bezpieczeństwa i nadzoru.

Więcej

Rejestracja czasu pracy

Pracownicy mają możliwość rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy. Dzięki podłączeniu systemu do sieci komputerowej przedsiębiorstwa system ułatwia zarządzanie kadrą oraz współpracuje z programami kadrowo-płacowymi.

Więcej

Systemy monitoringu wizyjnego (CCTV)

Zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest podgląd i rejestracja wszelkich zdarzeń, które mają miejsce na planie obserwacyjnym kamer CCTV. Monitoring wizyjny jest niezastąpionym systemem bezpieczeństwa i nadzoru.

Więcej

Kontrola dostępu

Systemy te mają za zadanie ograniczyć dostęp niepowołanych osób do zabezpieczonych pomieszczeń, obiektów lub stref. Kontrola taka realizowana jest na wiele sposobów poprzez instalację dodatkowych wygrodzeń, np. kołowroty, furty, szlabany oraz zamki montowane bezpośrednio na kontrolowanych drzwiach.

Więcej

Okablowanie strukturalne i sieci komputerowe LAN

Więcej

Systemy oddymiania

Więcej

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zadaniem SSP jest jak najszybsze wykrycie pożaru, zanim się on rozwinie, przed wykryciem go przez człowieka, poinformowanie o nim przebywających w obiekcie ludzi oraz skrócenie czasu ewakuacji.

Więcej

Zapraszam do kontaktu w celu nawiązania współpracy!